Tập huấn quản trị Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 thực hiện theo công văn số 241/PDĐT V/v tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin năm học 2016- 2017 ngày 25 tháng 4 năm 2017. Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn ngành, tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội. Ngày 16/6/2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lương tổ chức tập huấn về viêc nâng cao chất lượng tin bài và số lượng tin bài trên trang quản trị hệ thống Cổng thông tin điện tử cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.

Dự khai mạc tập huấn có đồng chí Doãn Thế Tài cán bộ phòng giáo dục. Tham dự lớp tập huấn còn cóđông đủ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên theo thành phần công văn triệu tập  từ phòng giáo dục củacác trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Trong 1 ngày tập huấn, đồng chí Doãn Thế Tài giới thiệu nhiều nội dung quan trọng của phần mềm Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo như quản trị kĩ thuật, quản trị tin, bài viết, module điều hành và một số chức năng của phần mềm. Đây là những chức năng quan trọng để thực hiện quản trị, vận hành CTTĐT của các trường, sẽ tạo kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng nhằm cung cấp và trao đổi thông tin giữa nhà trường với giáo viên và học sinh trong nhà trường; cung cấp, trao đổi thông tin giữa giáo viên của các trường như: Tổ chức các hoạt động, bài giảng điện tử, kinh nghiệm giảng dạy, tài liệu tham khảo.

Qua thời gian tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách CNTT của các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện đã nắm được kiến thức cơ bản sử dụng phần mềm Cổng TTĐT, sẵn sàng đưa phần mềm Cổng TTĐT của ngành Giáo dục và Đào tạo đi vào hoạt động./.

Hình ảnh các học viên buổi tập huấn