CÔNG KHAI THU HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC TỪ NGƯỜI HỌC

NĂM HỌC 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Phòng GDDT huyện Phú Lương ; Căn cứ các văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác thu, chi của cấp trên ; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và địa phương ; Để đảm bảo chất lượng CSGD trẻ, mỗi học sinh đến trường cần đóng góp một số khoản tiền để mua sắm đồ dùng, sách, thiết bị ….để phục vụ trực tiếp phục vụ cho hoạt động học của trẻ như sau :

 

TT

Nội dung thu

Mức đòng

Nội dung chi

Ghi chú

I

Các khoản thu thảo thuận

 

 

 

1

Tiền ăn bán trú

12.000đ/ ngày

Tiền ăn hàng ngày của trẻ

Thu theo tháng

2

Tiền mua ga

10.000 đ/ tháng

Trả tiền mua ga nấu bếp ăn bán trú

Thu theo học kỳ

3

Mua sắm đồ dùng bán trú, đồ dùng vệ sinh

Năm 1: 180.000 đ/ cháu

Năm 2: 160.000 đ/ cháu

Năm 3: 140.000 đ/ cháu

Năm 4+5: 120.000đ/ cháu

Chi mua đồ dùng cá nhân của trẻ, đồ dùng chung tại lớp, đồ dùng vệ sinh, đồ dùng nhà bếp phục vụ cho công tác chăm sóc bán trú tại trường MN

Thu trong năm học

II

Các khoản thu hộ -chi hộ

 

 

 

1

Mua đồ dùng, đồ chơi chung

150.000 đ/ cháu

Mua đồ dùng đồ chơi tối thiểu cho trẻ tại các lớp học

Thu trong năm học

2

Tiền học liệu mầm non

Trẻ 5 tuổi : 178.000 đ

Trẻ 4 tuổi : 143.000 đ

Trẻ 3 tuổi : 119.000 đ

Trẻ Nhà trẻ : 87.000 đ

Trả tiền mua sách và đồ dùng học liệu cho trẻ

Thu trong năm học

III

Các khoản thu hộ

 

 

 

1

Quỹ khuyến học

60.000 đ/ cháu/ năm học

Chi khen thưởng cho học sinh trong các hội thi và các ngày lễ, tết

Thu vào tháng 01/2018

2

Quỹ ban đại diện hội cha mẹ

100.000 đ/ cháu/ năm học

Bàn gian cho ban đại diện HCM các lớp

Thu trong năm học

IV

Các khoản thu theo quy định

 

 

 

 

1

Tiền học phí

Nhà trẻ : 40.000đ/ tháng

Mẫu giáo 25.000 đ/ tháng

Tiền học phí thực hiện chi 40% để bổ xung quỹ lương ; 60% chi cho hoạt động của đơn vị

Thu theo học kỳ

 

                                                                                                Tức Tranh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Thiện